Videreuddannelse giver kompetenceløft i hele Region Sjælland

Professionshøjskolen Absalon leverer uddannelse til hele Region Sjælland, og dermed faglige kompetencer der bidrager til vækst og udvikling i regionen. På Diplomuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration uddannes administrative medarbejdere, der kan gå foran og lede innovation og omstilling på det offentlige arbejdsmarked.

Af: Michael Winther

Gennem et bredt udbud af både ordinære uddannelser samt efter- og videreuddannelse sikrer Professionshøjskolen Absalon, at kompetenceniveauet i Regionen Sjælland flugter med efterspørgslen af faglig viden på både det private og offentlige arbejdsmarked.

Rustet til fremtiden

Diplomuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration, der er en videreuddannelse på bachelorniveau, stiller skarpt på at uddanne moderne medarbejdere til den offentlige sektor, der kan begå sig i krydsfeltet mellem politik, civilsamfund, administration og forvaltning samt økonomi.

Der er tale om en uddannelse, der ruster medarbejderne til fremtidens udfordringer på arbejdsmarkedet, og medarbejdere der kan arbejde på tværs og op og ned i organisationen. De skal ubesværet kunne operere i den komplekse tværsektorielle virkelighed, som det i dag er at arbejde i det offentlige.

- I den offentlige sektor stilles der i dag konstant nye karv til, hvordan tingene skal administreres og forvaltes. Derfor kræver det sin medarbejder, at kunne navigere med overblik og smidighed i forhold til de forskellige interessentinteresser, der skal varetages. Det forudsætter perspektiver og handlemuligheder. Og det bedste svar på den udfordring er uddannelse. Derfor er jeg sikker på, at vi med vores Diplomuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration sikrer værditilvækst til en lang række kommuner i Region Sjælland, netop fordi handlegrundlagt for de enkelte medarbejdere gennem uddannelsen øges betragteligt, fortæller lektor Peter Joensen fra Professionshøjskolen Absalon, der selv har en baggrund som både lokalpolitiker og kontorchef i det offentlige.

Teori på praksis

Lektor Peter Joensen har erfaring som både lokalpolitiker og kontorchef i det offentlige.

Uddannelsen er en deltidsuddannelse, der tager mellem 2 – 3 år at gennemføre. Den retter sig mod både akademikere og HK’ere, der er i job og i dag ansat i det offentlige. Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, nogle valgfire fag samt et afgangsprojekt, og uddannelsen udløser i alt 60 ECTS point.

De obligatoriske moduler, der tilsammen udløser 25 ECTS point, er samfundsvidenskabelig analyse og metode, forvaltningsret samt styring i den offentlige sektor. De valgfrie moduler, der udgør 20 ECTS point, kan sammensættes indenfor en bred palette af fag. Mulighederne er bl.a. økonomi, jura, psykologi og organisationsudvikling.

Afgangsprojektet er kronen på værket, og her skal man i en større opgave, der udløser 15 ECTS point, udarbejde en projektrapport der behandler en problemstilling indenfor offentlig forvaltning og administration. Typisk en problemstilling fra egen organisation.

- Det er jo et fantastisk læringsrum, vi har med både HK’ere og akademikere samlet på en uddannelse. Der bliver virkelig erfaringsudvekslet, og tværfagligheden har gode kår. De studerende bliver virkelig udfordret på den praksis, de kender fra hverdagen. Der er inspiration, der er handling, og der er nye metoder. Og for alt i verden bliver der sat teori på praksis. Det betyder, at de studerende bliver bedre til at analysere, reflektere og handle på de problemstillinger, der udfordrer i hverdagen. Og kan uddannelsen bidrage til at de tackles med ny innovation og en større grad af kreativitet, er målet fuldt, siger Peter Joensen.

Nå hele regionen

Uddannelsesleder Mirjam Gork-Jensen vægter blended learning højt, fordi man når ud til mange.

Professionshøjskolen Absalon, har det erklærede mål, at levere stærke uddannelser, hvor den nyeste forskning tænkes ind i undervisningen. Ikke bare den forskning Absalon selv står i spidsen for eller er en del af, men også frontforskning fra den internationale scene med alle de nyeste trends og metoder.

Hertil skal lægges et professionelt læringsmiljø og brug af de nyeste pædagogiske metoder. I undervisningen gøres der nemlig udstrakt brug af videosekvenser og podcast til at rammesætte undervisningen, ligesom det har høj prioritet, at inddrage de studerendes egne erfaringer og arbejdsmæssige udfordringer. Her bruges de som cases til dybere refleksion i enten gruppearbejde eller til klassediskussion.

- På Professionshøjskolen Absalon har vi en unik position på hele det område, der betegnes som blended learning. Vi har gennem ti år udviklet kompetencer, der gør, at vi i dag kan udbyde meget fleksible undervisningsforløb, som integrerer og kombinerer virtuel undervisning og netbaserede aktiviteter med face-to-face læring. Det betyder, at vi kan nå hele regionen med vores undervisningstilbud, netop fordi de studerende ikke behøver, at troppe op på en bestemt adresse for at modtage undervisning. På den konto er vi leveringsdygtige i hele uddannelser, kurser og skræddersyede forløb tilpasset den enkelte offentlige forvaltning, og på det tidspunkt, det passer dem. Vi underviser nemlig uden problemer et hold i Maribo samtidig med, at vi kører et hold i Roskilde, fortæller uddannelsesleder fra Diplomuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration Mirjam Gork-Jensen.

Samskabelse

Et helt særligt område uddannelsen har øje for aktuelt er samskabelsen mellem de offentlige myndigheder og frivillige organisationer. I de senere år er der dukket en række initiativer op, hvor frivillige tilbyder sin hjælp på plejecentre, som hjælp til lektielæsning eller som aflastningsfamilie. Det er et godt initiativ, men et initiativ der også skaber nogle forvaltningsmæssige problemstillinger.

- Alle initiativer der skaber en højere grad af livsglæde og -værdi, skal naturligvis hilses velkommen. Men der er ingen tvivl om, at der også skal sættes nogle forvaltningsmæssige grænser i samskabelsen mellem det offentlige og det frivillige arbejde. Det er bl.a. nogle af de problemstillinger, vi er optaget af på uddannelsen. Netop hvordan vi kan operationalisere denne nye virkelighed til noget frugtbart og fremadrettet, der skaber glæde og livsindhold, fremfor det ender i en strid om overenskomster og faggrænser, slutter Mirjam Gork-Jensen og Peter Joensen samstemmigt.